image
image
 
image Home > Fire Protection
   
 

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)1. ตรวจสอบสลักพร้อมซีลล็อคของเครื่องดับเพลิง ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
2. ตรวจเช็คสภาพสายฉีด ดูการแตกหรือชำรุด พร้อมตรวจดูว่ามีการอุดตันของสายฉีดหรือไม่ เป็นประจำทุกเดือน
3. สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม
4. คว่ำถังดับเพลิง เพื่อให้สารเคมีภายในถังคลายการอัดแน่นของสารเคมี (ทำให้เคมีไม่แข็งตัวเป็นก้อน)
5. ตรวจสอบมาตรวัดความดัน Pressure Gauge โดยตัวมาตรวัดความดัน ขณะหันหน้ามอง ตัวถังดับเพลิง ด้านขวาจะมีข้อความว่า Overcharge เข็มสีเหลืองชี้แสดงว่าเครื่องอยู่ใน สภาพเรียบร้อยดี ด้านซ้ายมีข้อความว่า Recharge แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพต้องทำการบรรจุใหม่ หรือไม่ปกติ และตรงกลางมีช่องสีเขียวแสดงถึงความปกติ
6. อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานสามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 5 ปี กฎหมายความปลอดภัยสำหรับเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งให้ (อายุการใช้งานควรเปลี่ยนถ่ายเคมีทุก 5 ปี)
วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
   
 

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง แบบชนิดก๊าซ Co2

1. ในทุกๆ 6 เดือนหรือเมื่อมีการใช้งานของถังดับเพลิง ให้ชั่งน้ำหนักก๊าซที่อยู่ในถัง หากลดลง ต่ำกว่า 20 % ควรนำไปอัดใหม่เพิ่มเติม
2. ทุกเดือนตรวจ สายฉีด หัวฉีด ไม่มีรอยแตกของสาย เพราะ Co2 เป็นก๊าซแรงดันสูง (High Pressure) ลวดและตะกั่วร้อยสลักนิรภัย ถ้าลวดขาดหรือชำรุด ให้ชั่งน้ำหนักใหม่
(เพราะสันนิษฐานว่ามีคนกดใช้)
3. ถ้าไฟไหม้ ตกจากที่สูงหรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบทำ Hydro Static และบรรจุใหม่ สภาพบรรจุ Co2 ให้ตรวจทุก 5 ปี
4. อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานและถังไม่เป็นสนิม สามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 10 ปี

เครื่องดับเพลิงหรือถังดับเพลิงทุกชนิด มีอะไรบ้าง

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง แบบชนิดก๊าซ Co2
   
 

เทคนิคการดับไฟเบื้องต้น1. ตั้งสติ และถือถังดับเพลิงนำเข้าใกล้ไฟให้มากที่สุด
2. ให้ยืนอยู่เหนือลม (เพื่อไม่ให้สำลักควันและไม่ร้อน)
3. ถอดสลักถังดับเพลิง และเล็งหัวฉีดถังดับเพลิงไปที่ฐานของไฟ
4. ฉีดให้ครอบคลุมฐานของไฟจนกว่าไฟจะดับ
5. หากไฟไม่สามารถดับได้ให้ออกจากพื้นที่นั้นทันที แล้วแจ้งหัวหน้า หรือทีมดับเพลิงในอาคาร และโทรแจ้ง 199
   
 

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

 
Copyright © 2014 safetyfirstinter.co.th All rights reserved.