Safety First Inter จำหน่ายถังดับเพลิง และอุปกรณ์ทุกชนิด

ถังดับเพลิง บริษัทเซฟตี้เฟิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น ด้วยประสบการณ์กว่า 55 ปี บริษัท เซฟตี้เฟิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายยี่ห้อ "Dabfire" (ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ) และตัวแทนนำเข้าเครื่องดับเพลิงยี่ห้อ "CHUBB" (Swordsman) จากประเทศ Australia และยังเป็นตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงชั้นนำชนิดต่างๆที่ได้รับมาตราฐาน เช่น UL, FM, AS, BS, NFPA, NIOSH, CE

บริษัท เซฟตี้เฟิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2517 โดยผู้บริหารได้มองเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สูญเสียในแต่ละปีในประเทศไทย จึงนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพและดีที่สุด เข้ามาพัฒนาเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและจัดให้ความรู้หลักสูตรอบรมดับเพลิงเป็นบริษัท เริ่มแรกเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับองค์กรต่างๆ

ชีวประวัติ กว่า50​ปี ทำงานและ ผลักดัน ด้านความปลอดภัย ต่อสังคม ของประธานที่ปรึกษา
Safetyfirst international Co.,ltd.

This browser does not support the video element.

 • น้อมเกล้าถวายเครื่องดับเพลิง จำนวน 64 เครื่อง สำหรับไว้ใช้ในงานราชการกองพระราชพาหนะ
 • การน้อมเกล้าถวายเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖๔ เครื่อง เพื่อความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของบริษัท
 • หนังสือขอขอบพระคุณ ที่ทางบริษัท ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องดับเพลิงติดรถยนต์ รวมจำนวน 44 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการกองพระราชพาหนะ
 • ได้รับรางวัลการป้องกันอัคคีภัยจาก กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
 • กองบังคับการตำรวจดับเพลิงสนใจดูโครงสร้าง เครื่องดับเพลิง Swordsman (Chubb)
 • UN องค์การสหประชาชาติได้สั่งซื้อเครื่องดับเพลิง Swordsman (Chubb) ชนิดล้อเข็นและยกหิ้ว
 • Mr.Agha สถาบัน AIT ได้สั่งซื้อเครื่องดับเพลิง Swordsman มาทดแทนเครื่องดับเพลิงของไทยทั้งหมดจำนวน 285 เครื่อง เมื่อปี 2000
 • อดีตรัฐมนตรี คุณไตรรงค์ สุวรรณคีรี เข้าชมบูธ เซฟตี้เฟิสท์ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
 • งานออกบูธสัปดาห์ความปลอดภัย ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ (ACC)

บริษัทเซฟตี้เฟิสท์ โดยนาย ธานัท เลิศศุภธร (กรรมการผู้จัดการ) ร่วมแสดงความยินดี
พตอ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2555

ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟพร้อมใบรับรอง
 • อบรมดับเพลิง นกแอร์
 • นิติบุคคลอาคารชุดอินเตอร์ทาวเวอร์
 • บ.ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
 • บ.ดอกบัวคู่ จำกัด
 • บ.เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บ.เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
 • Fire Fighting Training Thai- Scott Paper
 • บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
 • บริษัทเซฟตี้เฟิสท์มีวิทยากรให้ความรู้ การอบรม การป้องกันอัคคีภัย เจ้าแรกๆของเมืองไทย (สมัยยังใช้การเขียนบนไวท์ บอร์ด) ไม่มีProjector

การขอมาตรฐานมอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม Fire rating 6A40B และ 6A80B)
สำหรับเครื่องดับเพลิง Swordsman (Chubb) เคมีขนาด 9kg.(20ปอนด์) และชนิดล้อเข็น 68kg.(110ปอนด์)

อบรมดับเพลิง คลังน้ำมัน Shell ปี 2520