image
image
 
Home > News & Event
 
 
image
image
     
 
image
น้อมเกล้าถวายเครื่องดับเพลิง จำนวน 64 เครื่อง
สำหรับไว้ใช้ในงานราชการกองพระราชพาหนะ
image
การน้อมเกล้าถวายเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖๔ เครื่อง
เพื่อความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของบริษัท
image
หนังสือขอขอบพระคุณ ที่ทางบริษัท ได้ทูลเกล้า ฯ
ถวายเครื่องดับเพลิงติดรถยนต์ รวมจำนวน 44 เครื่อง
เพื่อใช้ในราชการกองพระราชพาหนะ
image
ได้รับรางวัลการป้องกันอัคคีภัยจาก
กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
image
กองบังคับการตำรวจดับเพลิงสนใจดูโครงสร้าง
เครื่องดับเพลิง Swordsman (Chubb)
image
UN องค์การสหประชาชาติได้สั่งซื้อเครื่องดับเพลิง
Swordsman (Chubb) ชนิดล้อเข็นและยกหิ้ว
image

Mr.Agha สถาบัน AIT ได้สั่งซื้อเครื่องดับเพลิง Swordsman มาทดแทนเครื่องดับเพลิงของไทยทั้งหมดจำนวน 285 เครื่อง เมื่อปี 2000

image

อดีตรัฐมนตรี คุณไตรรงค์ สุวรรณคีรี เข้าชมบูธ เซฟตี้เฟิสท์ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย

image

งานออกบูธสัปดาห์ความปลอดภัย ศิษย์เก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญ (ACC)

     
 

บริษัทเซฟตี้เฟิสท์ โดยนาย ธานัท เลิศศุภธร (กรรมการผู้จัดการ) ร่วมแสดงความยินดี


พตอ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปี 2555
image
image
image
 
     

   ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟพร้อมใบรับรอง

 
 
 
image
อบรมดับเพลิง นกแอร์
image
นิติบุคคลอาคารชุดอินเตอร์ทาวเวอร์
image
บ.ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
image
บ.ดอกบัวคู่ จำกัด
image
บ.เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
บ.เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
image

Fire Fighting Training
Thai- Scott Paper

image
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ฉะเชิงเทรา)
image
บริษัทเซฟตี้เฟิสท์มีวิทยากรให้ความรู้ การอบรม การป้องกันอัคคีภัย เจ้าแรกๆของเมืองไทย
(สมัยยังใช้การเขียนบนไวท์ บอร์ด) ไม่มีProjector
image image
 
   
     
 
การขอมาตรฐานมอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม Fire rating 6A40B และ 6A80B)
สำหรับเครื่องดับเพลิง Swordsman (Chubb) เคมีขนาด 9kg.(20ปอนด์)
และชนิดล้อเข็น 68kg.(110ปอนด์)
image
image
image
image
imageimage
 
     
 
     
 
อบรมดับเพลิง คลังน้ำมัน Shell ปี 2520
image
image
image
image
image
 
     
 
Copyright © 2014 safetyfirstinter.co.th All rights reserved.